Obezbeđeno je zemljište za izgradnju pete po redu stambene zgrade

15. avgusta 2019. godine obezbeđeno je zemljište za izgradnju pete po redu stambene zgrade za mlade nastavne i naučne radnike i umetnike Univerziteta u Novom Sadu, nakon sprovedenog javnog nadmetanja u Gradskoj upravi za građevinske poslove i investicije. Građevinska parcela se nalazi u ulici Stanoja Stanojevića, u produžetku 4 zgrade koje je Fondacija izgradila. Površina osnove je 256m2, spratnost P+3+Pk, a ukupna površina svih etaža 1.627m2. Broj građevinske parcele je 10264/2, K.O. Novi Sad IV.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS