Aktivnosti u 2006. godini

5. oktobra 2006.Pripremljene su i usvojene izmene i dopune Odluke o formiranju Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika.

Konstituisan je Upravni odbor Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika. Za predsednika Upravnog odbora izabran je dr Radovan Pejanović, redovan profesor na Poljoprivrednom fakultetu.

Upravni odbor Fondacije je doneo odluku o pripremanju projektne dokumentacije stambenih jedinica.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS