Kontakt

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad

Radno vreme: 7:30-15:30h

Slobodan GadžurićProf. dr Slobodan Gadžurić, upravitelj

tel: 021 485 2744; 021 485 2011
e-mail: slobodan.gadzuric@uns.ac.rs

Slobodan GadžurićProf. dr Gordana Ćetković
Predsednica Upravnog odbora

e-mail: fondacija@uns.ac.rs


Enisa KocanMSc Enisa Kočan, dipl.ekon.

Menadžer za javne nabavke i administraciju
tel: 021 485 2011
e-mail: fondacija@uns.ac.rs 
          enisa@uns.ac.rs

Mirjana Miloradov


Dr Mirjana Miloradov – Vojinović, prof. emeritus
Predsednica Stambene komisije

e-mail: miloradov@uns.ac.rsFONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS