Kontakt

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad

Radno vreme: 7:30-15:30h

Radovan PejanovićProf. dr Radovan Pejanović, upravitelj

tel: 021 485 2046
e-mail: pejanovic@uns.ac.rs

Srdjan Kolakovic


Prof. dr Srđan Kolaković
Predsednik Upravnog odbora

e-mail: kolak@uns.ac.rs 


Enisa KocanMSc Enisa Kočan, dipl.ekon.

Menadžer za javne nabavke i administraciju
tel: 021 485 2011
e-mail: fondacija@uns.ac.rs 
          enisa@uns.ac.rs

Mirjana Miloradov


Dr Mirjana Miloradov – Vojinović, prof. emeritus
Predsednica Stambene komisije

e-mail: miloradov@uns.ac.rsFONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS