Konkursi

14.02.2024.Odluka Upravnog odbora Fondacije o dodeli stanova br. 20 i 24

23.11.2023.Konačna odluka o raspodeli stanova u ul. Stanoja Stanojevića br. 22

3.11.2023.Odluka o raspodeli stanova

29.09.2023.Konačne bodovne liste reda prvenstva
Lista 1. manje od 30 godina
Lista 2. Od 30 do 35 godina
Lista 3. Od 35 do 40 godina
Lista 4. Od 40 do 50 godina
Lista 5. Umetnici

19.09.2023.Predlog bodovnih lista reda prvenstva
Lista 1. manje od 30 godina
Lista 2. Od 30 do 35 godina
Lista 3. Od 35 do 40 godina
Lista 4. Od 40 do 50 godina
Lista 5. Umetnici

12.06.2023.JAVNI KONKURS za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu[rok: 13.07.2023.]
Osnova prizemlja
Osnova prvog sprata
Osnova drugog sprata
Osnova trećeg sprata
Osnova potkrovlja
Osnova potkrovlja - duplex
Spoljašnji izgled zgrade

09.06.2016.Konačna odluka o dodeli stana

18.05.2016.Odluka o dodeli stana

18.05.2016.Konačna lista reda prvenstva

21.04.2016.Predlog liste reda prvenstva

08.02.2016.JAVNI OGLAS za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika [rok: 09.03.2016.] Osnova stana br.7

29.12.2014.Konačna odluka o raspodeli stanova

01.12.2014.Odluka o raspodeli stanova

01.10.2014.Konačna lista reda prvenstva

11.07.2014.Predlog liste reda prvenstva

10.06.2014.Obaveštenje

07.04.2014.JAVNI OGLAS za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika [rok: 16.05.2014.]

24.02.2011.JAVNI OGLAS za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika [rok: 10.04.2011.]

12.12.2008.JAVNI OGLAS za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika [rok: 31.01.2008.]

06.05.2008.JAVNI OGLAS za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika [rok: 20.06.2008.]


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS