Fondacija

U nameri da zaustavi evidentno prisutan odlazak mladih istraživača, naučnih radnika i nastavnika (tzv. „odliv mozgova“), Univerzitet u Novom Sadu je 19.12.1999. godine osnovao Fondaciju za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika.

Fondacija je u martu 2000. godine registovana kod Ministarstva kulture Republike Srbije,  a aktivan rad je započela tokom 2006. godine uz podršku Univerziteta, Izvršnog veća AP Vojvodine, Vlade AP Vojvodine i Vlade Republike Srbije.

Od februara 2012. godine registrovana je u Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Iz praktičnih razloga, pored punog naziva, koristi i skraćeni naziv FONDUNS Novi Sad.

Cilj Fondacije je da se rešavanjem stambenih potreba najkvalitetniji mladi nastavni i naučni kadrovi iz AP Vojvodine zadrže na Univerzitetu i u Republici Srbiji tj.  AP Vojvodini.

Fondacija je do sada izgradila četiri stambene zgrade u Novom Sadu. Rešeno je stambeno pitanje za 114 mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika. U planu je da uskoro započne izgradnja i pete stambene zgrade u Novom Sadu.

Pored stambenih zgrada u Novom Sadu, planirana je izgradnja po jedne zgrade u Somboru, Subotici i Zrenjaninu, gde Univerzitet ima svoje centre.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS