Aktivnosti u 2007. godini

6. februar 2007. Potpisan je Ugovor sa Fakultetom tehničkih nauka o projektu izgradnje 52 stana u Novom Sadu.

7. mart 2007. Kupljena je lokacija u za izgradnju stambene jedinice u ulici Stanoja Stanojevića br. 16 u Novom Sadu, na osnovu Ugovora sa Zavodom za izgradnju grada.

Ugovorom između Izvršnog veća AP Vojvodine i Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika i Aneksom ovog Ugovora obezbeđeno je  46.849.526,78  dinara za početak izgradnje prve stambene jedinice u Novom Sadu.

U nameri da promoviše dotadašnje aktivnosti kao i da upozna mlade istraživače i umetnike iz AP Vojvodine sa Projektom rešavanja njihovih stambenih potreba, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je 15. marta 2007. godine organizovao sastanak u Skupštini AP Vojvodine, sa svim zainteresovanim licima. Poziv je bio upućen na preko 900 adresa mladih nastavnih i naučnih radnika i umentika. Ovom prilikom predstavljena je lokacija za izgradnju stanova, projekat zgrade, struktura stanova i predlog elemenata Pravilnika o kriterijumima, načinima i uslovima korišćenja sredstava Fondacije.
Na osnovu pitanja koja su se ovom prilikom čula od strane mladih istraživača definisani su određeni zaključci:
- da se formira Savet kao konsultativni organ IV AP Vojvodine u čijem su sastavu predstavnici 14 fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i četiri instituta,
- da Izvršno veće AP Vojvodine obezbedi sredstva za realizaciju dva stambena objekta,
- da se obezbede sredstva u Republici,
- da se utvrde kategorije od 30 do 40 godina starosti kao objektivna disperzija,
- da se jedan deo stanova usmeri i na naučne radnike koji imaju iznad 40 godina.

Naredni korak bio je formiranje Komisije za sprovođenje javne nabavke za odabir izvođača radova na izgradnji stambenog objekta. Komisija je 26. juna 2007. sprovela postupak Javne nabavke i odabrala izvođača radova. Posle izvršene evaluacije ponuda koje su ispunile tražene uslove iz konkursne dokumentacije, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Komisija je utvrdila da je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuđača “P.T.C.” d.o.o. Srbobran, kome je i dodaljen Ugovor o izvođenju radova na izgradnji stambenog objekta.

29. avgust 2007. Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine mr Bojan Pajtić položio je kamen temeljac za izgradnju prve zgrade sa 27 stanova na Novom Naselju, u Novom Sadu.

11. septembar 2007. Komisija za sprovođenje javne nabavke za usluge nadzora nad izvođenjem građevinskih, završnih i instalaterskih radova na izgradnji stambenog objekta donela je odluku o dodeli javne nabavke za pomenute usluge nadzora ponuđaču  “Kontura” Agencija, Bulevar Jaše Tomića br. 29, Novi Sad, kao ekonomski najpovoljnijoj ponudi.

oktobar 2007. Fakultet tehničkih nauka je dostavio Idejne i Glavne projekte druge stambene jedinice, čija je izgradnja planirana u ulici Stanoja Stanojevića br. 18.

11. decembar 2007. Zaključen je ugovor između Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, Univerziteta u Novom Sadu i Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika. Ovim ugovorom i aneksom ugovora obezbeđeno je  37.730.473,22 dinara za početak izgradnje druge stambene zgrade.

15. decembar 2007. Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine dr Bojan Pajtić položio je kamen temeljac za izgradnju druge zgrade sa 25 stanova na Novom Naselju, u Novom Sadu u ulici Stanoja Stanojevića br. 18.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS