Aktivnosti u 2009. godini

januar 2009. Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove izdala je Izvod iz urbanističkog plana za izgradnju treće zgrade u ul Stanoja Stanojevića 20, koji sadrži uslove za izgradnju i uređenje.

21. januar 2009. Upravni odbor Fondacije je na sednici doneo Odluku o izmenama i dopunama Statuta Fondacije i uputio molbu Savetu Univerziteta za davanje saglasnosti.

9. februar 2009. Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove izdala je Upotrebnu dozvolu za stambenu zgradu u ul. Stanoja Stanojevića br. 16.

19. februar 2009. Na osnovu Odluke Saveta Univerziteta u Novom Sadu br. 01-141/2, Univerzitet u Novom Sadu izvršio je prenos sredstava na račun Fondacije iz sredstava primljenih od udruženja Exit u iznosu od 1.333.333,33 dinara.

26. februar 2009. Izvršena je primopredaja parcele broj 728/33, povšine 256m2, u Novom Sadu u ul. Stanoja Stanojevića  br. 20 na, za izgradnju trećeg stambenog objekta.

februar 2009. Upravni odbor Fondacije je na svojoj sednici definisao konačnu verziju kupoprodajnog ugovora za stanove u ul. Stanoja Stanojevića br. 16, i doneo Odluku da se cena dupleks stanova snizi na 600 EUR.

februar 2009. Fondacija je organizovala prezentacije stambenih kredita poslovnih banaka (Intesa, Societe Generale, ProCredit) kako bi kupcima stanova prve zgrade olakšala put do najpovoljinijih uslova kreditiranja.

5.mart 2009. Sudska overa kupoprodajnih ugovora za stanove u ul. Stanoja Stanojevića br. 16 izvršena je u Svečanoj sali Rektorata.

27. mart 2009. Savet Univerziteta dao je saglasnost na izmene i dopune Statuta Fondacije.

jun 2009. Useljena je stambena zgrada u ulici Stanoja Stanojevića br. 16.

18. jul 2009. Objavljen je  Predlog liste reda prvenstva za raspodelu 25 stanova u ul.  Stanoja Stanojevića  br. 18.

23. oktobar 2009. Stambena komisija Fondacije objavila je Konačnu listu reda prvenstva za raspodelu 25 stanova u ul. Stanoja Stanojevića  br. 18.

21. oktobar 2009. Objavljen je Prethodni raspis za javnu nabavku za izvođenje radova na izgradnji treće stambene zgrade.

26. oktobar 2009. Na osnovu Odluke Saveta Univerziteta u Novom Sadu br. 01-141/2, Univerzitet u Novom Sadu izvršio je prenos sredstava na račun Fondacije iz sredstava primljenih od udruženja Exit u iznosu od 666.666,67 dinara.

19. novembar 2009. Stambena komisija Fondacije je na osnovu konačne liste reda prvenstva donela Odluku o rešavanju stambenih potreba kandidata drugog konkursa.

24. decembar 2009. Upravni odbor Fondacije je preinačio Odluku Stambene komisije o rešavanju stambenih potreba kandidata drugog konkursa.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS