Aktivnosti u 2015. godini

08. januar 2015. pribavljena je energetska saglasnost JKP „Novosadske toplane“ za stambeni objekat u Stanoja Stanojevića 17.

21. januar 2015. Upravni odbor Fondacije usvojio je  Finansijski plan za 2015. godinu.

21. januar 2015. Upravni odbor Fondacije usvojio  je Plan nabavki za 2015. godinu.

29. januar 2015. Senat Univerziteta u Novom Sadu dao je saglasnost za Godišnji izveštaj o radu Fondacije tokom 2014.

30. januar 2015. Savet Univerziteta u Novom Sadu dao je saglasnost na Godišnji izveštaj o radu Fondacije tokom 2014.

01. februar 2015. zaključen je Ugovor o isporuci električne energije za stambeni objekat P+3+Pk u ulici Stanoja Stanojevića 17 imeđu Fondacije i  „EPS snabdevanje“, Beograd.

16. mart 2015. izvođač radova „Dijagonala“ doo, dostavio je ponudu za izvođenje viškova radova za izgradnju objekta Stanoja Stanojevića 17 za mlade naučne radnike i umetnike.

18. mart 2015. izvođač radova „Dijagonala“ doo, podneo je zahtev za produžetak roka za izvođenje radova na stambenom objektu u Stanoja Stanojevića 17.

23. mart 2015. Upravni odbor Fondacije je doneo odluku o usvajanju molbe izvođača radova „Dijagonala“ doo o produžetku roka za izvođenje radova na stambenom objektu u  Stanoja Stanojevića 17.

26. mart 2015. nadzorni organ „Šidprojekt“ doo, dostavio je pozitivno mišljenje stručnog tima na ponudu za izvođenje  viškova radova za izgradnju objekta Stanoja Stanojevića 17 .

31. mart 2015. u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama izrađen je Izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2014. godinu i prosleđen Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u zakonski propisanom roku.

31. mart 2015. Upravni odbor Fondacije doneo je Interni akt na osnovu Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke.

14. april 2015. Upravni odbor Fondacije doneo je Odluku o usvajanje Finansijskog izveštaja (završnog računa) za 2014. godinu.

17. april 2015. Upravni odbor Fondacije doneo je odluku o usvajanju ponude za viškove radova na izgradnji stambenog objekta u ulici Stanoja Stanojevića 17.

17. april 2015. Upravni odbor Fondacije doneo je odluku da cena kvadratnog metra u stambenoj zgradi u Stanoja Stanojevića 17 bude 698 evra po m2.

17. april 2015. Upravni odbor Fondacije izvršio je Rebalans finansijskog plana za 2015. godinu, kako bi se obezbedila sredstva za plaćanje usvojenih viškova radova u četvrtoj stambenoj zgradi.

20. april 2015. izvršena je prijava produžetka izvođenja radova kod Gradske uprave za komunalne poslove.

20. april 2015. zaključen je Drugi aneks ugovora o izvođenju viškova radova sa izvođečem „Dijagonala“ doo.

24. april 2015. Fondacija je uputila molbu Zavodu za izgradnju grada Novog Sada za informaciju o slobodnom građevinskom zemljištu za izgradnju pete po redu stambene zgrade za mlade nastavne, naučne radnike i umetnike Univerziteta u Novom Sadu.

05. maj 2015. „Elektrovojvodini“ doo, Novi Sad, podnet je zahtev za izgradnju priključka stambenog objekta u ulici Stanoja Stanojevića 17, na elektrodistributivni sistem. 

12. maj 2015. Upravni odbor Fondacije doneo  je Odluku o izmenama i dopunama Statuta, a zatim prečišćen tekst Statuta dao na saglasnost Savetu Univerziteta.

08. maj 2015. RGZ Služba za katastar nepokretnosti izdala je Rešenje o uknjižbi stambene zgrade u ulici Stanoja Stanojevića broj 20 na ime Fondacije.

02. jun 2015. Agenciji za privredne registre RS upućen je ulektronskim putem i putem pošte Finansijski izveštaj za 2014. godinu (završni račun).

04. jun 2015. Savet Univerziteta u Novom Sadu dao je saglasnost na izmene i dopune Statuta Fondacije, odnosno, na prečišćeni tekst Statuta Fondacije.

08. jun 2015. dobijen je energetski pasoš „B“ kategorije za stambeni objekat u ulici Stanoja Stanojevića 17 . Broj pasoša: EP000001910.

16. jun 2015. izrađen je nacrt posebnih delova četvrte stambene zgrade (etažiranje).

19. jun 2015. Zavodu za izgradnju grada podnet je zahtev za uređenje zemljišta ispred četvrte stambene zgrade.

01. jul 2015. RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad, donela je Rešenje o utvrđivanju kućnog broja 17 za četvrtu stambenu zgradu P+3+Pk u ulici Stanoja Stanojevića.

06. jul 2015. Agenciji za privredne registre, Registru zadužbina i Fondacija, podneta je prijava izmene i dopune Statuta Fondacije.

07. jul 2015. RGZ Služba za katastar nepokretnosti donela je Rešenje o ucrtavanju u plan grada, stambenih zgrada u Stanoja Stanijevića broj 17 i broj 20.

09. jul 2015. budući stanari dupleks stanova, podneli su Upravnom odboru Fondacije molbu za umanjenje cene za dupleks stanove sa 698 na 665 evra po m2.

13. jul 2015. Agencija za privredne registre, Registar zadužbina i Fondacija, izdala je rešenje o usvajanju registracije poslednje izmene i dopune Statuta Fondacije.

15. jul 2015. Upravni odbor Fondacije usvojio je molbu budućih stanara da se za dupleks stanove u četvrtoj zgradi u ulici Stanoja Stanojevića 17  definiše cena koja je niža od cene standardnih stanova, tako da za ove stanove cena bude 665 evra po m2.

16. jul 2015. Komisija za tehnički pregled  dala  je pozitivnu ocenu nakon izvršenog tehničkog pregleda objekta u ulici Stanoja Stanojevića 17 (tehnički prijem zgrade).

06. avgust 2015. izvršena je primopredaja zgrade  u ulici Stanoja Stanojevića 17 zmeđu izvođača radova „Dijagonala“ doo i Fondacije.

19. avgust 2015. zaključen je Ugovor sa JKP „Novosadska toplana“ o projektovanju, izgradnji i nadzoru nad izgradnjom vrelovodnog priključka za stambeni objekat P+3+Pk u ulici Stanoja Stanojevića 17. 

08. septembar 2015. podnet je zahtev JKP „Novosadskoj toplani“ za isporuku tople potrošne vode za stambeni objekat u ulici Stanoja Stanojevića 17.

avgust i septembar 2015. zaključeni su, i kod javnog beležnika overeni, ugovori o kupoprodaji stanova u  stambenom objektu u ulici Stanoja Stanojevića 17, a u skladu sa Pravilnikom Fondacije,  Odlukom Stambene komisije i Odlukom Upravnog odbora Fondacije

septembar 2015. počelo je useljavanje stambenog objekta u ulici Stanoja Stanojevića 17.

28. septembar 2015. Savet Univerziteta u Novom  Sadu doneo je odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Fondacije.

01. oktobar 2015. Upravni odbor Fondacije je na konstitutivnoj sednici imenovao prof. dr Srđana Kolakovića za predsednika Upravnog odbora Fondacije,  prof. dr Radovana Pejanovića za upravitelja Fondacije, Enisu Kočan dipl.ekon. za menadžera za javne nabavke i administraciju.

16. oktobar 2015. Upravni odbor Fondacije je usvojio izmene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora Fondacije.

27. novembar 2015. Agencija za privredne registre RS donela je Rešenje o usvajanju registracione prijave o promeni podataka, odnosno, izvršila upis novih članova Upravnog odbora i upravitelja.

U toku je pribavljanje upotrebne dozvole za stambeni objekat u ulici Stanoja Stanojevića 17, U Novom Sadu.  

Fondacija uredno dostavlja kvartalne izveštaje Upravi za javne nabavke.

U cilju očuvanja osnovne supstance i kako bi se zaštitili od nepovoljnog uticaja inflacije određena sredstva se oročavaju po najpovoljnijim kamatama na tržištu. Nakon sprovedenog ispitivanja tržišta sredstva su oročavana kod Hypo Alpe-Adria banke i Societe Generale banke.

Fondacija uredno šalje kvartalne izveštaje o javnim nabavkama Upravi za javne nabavke

Fondacija aktivno radi na pronalaženju adekvatne građevinske parcele za izgradnju novog stambenog objekata.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS