Aktuelno

12.6.2023.
Javni konkurs za raspodelu stanova
Stambena komisija Fondacije objavila je Javni konkurs za raspodelu stanova za mlade nastavne i naučne radnike i umetnike Univerziteta u Novom Sadu, na osnovu odluke Upravnog odbora Fondacije od 7. juna 2023. godine. Rok za podnošenje prijava je od 13. juna do 13. jula 2023. godine.

12.6.2023.
Prečišćen tekst Pravilnika
Upravni odbor Fondacije je na svojoj 19. sednici doneo Oduku o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja sredstava i imovine Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika br. 041-1/176 od 16. decembra 2022. godine, a prečišćen tekst Pravilnika objavio je na internet stranici Fondacije.

07.6.2022.
Započeli su radovi na izgradnji pete po redu stambene zgrade za mlade nastavne i naučne radnike i umetnike Univerziteta u Novom Sadu.

05.1.2022.
Dobijeno rešenje o izmeni građevinske dozvole
Uprava za građevinske poslove Grada Novog Sada dana 24.12.2021. godine donela je Rešenje o izmeni građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade na parceli br. 10264/2 k.o. Novi Sad IV u Novom Sadu.

29.7.2021.
Rezultati Ankete za mlade nastavnike, naučnike i umetnike UNS-a

18.6.2021.
Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove izdala je 16.06.2021.godine građevinsku dozvolu za izgradnju stambene zgrade u ul. Stanoja Stanojevica bb u Novom Sadu.

1.6.2021.
Anketa za mlade nastavnike, naučnike i umetnike UNS-a
U toku je priprema dokumentacije i početak gradnje pete zgrade u ulici Stanoja Stanojevića bb u Novom Sadu sa 25 stanova za potrebe resavanja stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika zaposlenih na Univerzitetu u Novom Sadu. U želji da pravovremeno započnemo pripreme i planiranje daljih aktivnosti u vezi sa izgradnjom narednih objekata, ne samo u Novom Sadu nego i u ostala tri univerzitetska grada u Vojvodini, molimo vas da popunite anketu koja je dostupna do 15.06.2021 i time nam pomognete dajući nam smernice za dalje aktivnosti.

4.1.2021.
U toku je pribavljanje građevinske dozvole za izgradnju pete po redu stambene zgrade, čija izgradnja je planirana da započne tokom drugog kvatrala 2021. godine.

24.7.2020.
Pribavljeni lokacijski uslovi za izgradnju 5. zgrade

Dana 21. 07. 2020. Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada, izdala je   lokacijske uslove za izgradnju stambene zgrade za mlade nastavne radnike i umetnike Univerziteta u Novom Sadu. Spratnost objekta je P+3+Pk u ulici Stanoja Stanojevića bb, parcela broj 10264/2, K.O. Novi Sad IV.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS