Prva zgrada

Tokom 2007. godine Fondacija je kupila građevinsku parcelu za izgradnju prve po redu stambene zgrade za mlade nastavne, naučne radnike i umetnike. Izgradnja je počela 29. avgusta 2007. godine. U oktobru 2008. izvršen je tehnički pregled zgrade, a nakon toga je izdata Upotrebna dozvola. Na konkurs za 27 stanova u ovoj zgradi apliciralo je 104 mlada nastavnika, naučnika i umetnika. Početkom juna 2009. godine, na osnovu  konkursa, zgrada je useljena.

Zgrada ima prizemlje, tri sprata i potkrovlje, a poseduje i lift. Nalazi se u ulici Stanoja Stanojevića br. 16, u Novom Sadu, naselje Bistrica. Broj katastarske parcele na kojoj je izgrađena je 728/42, katastarska oblast Novi Sad IV. Površina parcele je 256 m2 a ukupna površina zgrade je 1.296 m2.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS