Treća zgrada

Avgusta 2008. godine kupljena je građevinska parcela za izgradnju treće po redu stambene zgrade u Novom Sadu, u neposrednoj blizini prve dve zgrade koje je Fondacija izgradila. 21. septembra 2010. godine Gradska uprava za urbanističke i stambene poslove izdala je građevinsku dozvolu nakon čega je pristupljeno gradnji. U julu 2011. godine izvršen je tehnički pregled zgrade, a potom je izdata i upotrebna dozvola. Na konkurs za 26 stanova u ovoj stambenoj zgradi apliciralo je 80 mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika. Useljena je početkom 2012. godine, po završetku konkursa.

Zgrada ima prizemlje, tri sprata, potkrovlje, sklonište i lift. Zgrada se nalazi u ulici Stanoja Stanojevića br. 20, u Novom Sadu, naselje Bistrica. Broj katastarske parcele na kojoj je ova zgrada izgrađena 728/33, katastarska oblast Novi Sad IV. Površina parcele je 256 m2 a ukupna površina zgrade je 1269 m2.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS