Peta zgrada

Fondacija je 2019. godine kupila građevinsku parcelu za izgradnju pete po redu stambene zgrade u Novom Sadu, u ulici Stanoja Stanojevića br. 22, u neposrednoj blizini četiri prethodno izgrađene zgrade koje je Fondacija izgradila. Radovi na izgradnji počeli su 2022. godine, a završeni su 2023. godine. Mogućnost za useljenje u 25 stanova u ovoj zgradi mladi nastavni i naučni radnici i umetnici ostvarili su nakon učešća na konkursu koji je raspisan 13.06.2023. godine i na osnovu Odluke o raspodeli stanova. Tehnički prijem zgrade je izvršen krajem aprila 2024. godine, a useljavanje krajem maja i početkom juna meseca 2024. godine.

Zgrada je iste spratnosti kao i tri prethodne: prizemlje, tri sprata i potkrovlje, a poseduje i lift. Zgrada se nalazi u ulici Stanoja Stanojevića br. 22, u Novom Sadu, naselje Bistrica. Broj katastarske parcele na kojoj je gradi je 10264/2, katastarska oblast Novi Sad IV. Površina parcele je 256 m2, a ukupna površina zgrade je 1588 m2.

 


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS